Samenwerkend  Platform  Industrie Terrein  Zanddonk
Wat is SpitZ?


SpitZ staat voor Samenwerkings Platform Industrie Terrein Zanddonk.

Onder het motto "beter een goede buur dan een verre vriend", namen in 2004 enkele ondernemers het initiatief om een club op te richten voor ondernemers/door ondernemers, op ons bedrijventerrein Zanddonk. Deze mensen hadden vastgesteld dat we, ondanks de kleinschaligheid van Zanddonk, elkaar soms niet of nauwelijks kenden. Eigenlijk ging het om puur praktische zaken waarvan we beseffen dat het zinvol kan zijn om de krachten te bundelen of gewoon eens van gedachten te wisselen. Waarom zou je iets ver gaan halen als het naast je te verkrijgen is? Of bijvoorbeeld bij overlast: wat hen is overkomen, kan morgen bij mij ook gebeuren. Wat kan eraan gedaan worden? Of: wie zou nou eigenlijk die mevrouw met die cabrio zijn die ik al drie jaren dagelijks zie parkeren, maar nog nooit gesproken heb? Zo kunt u er nog wel een paar invullen.

Concurreert SpitZ met het Waalwijks Bedrijven Platform (WBP)?
Nee, het acteert op kleinschaliger niveau en elke Zanddonkondernemer kan zeer wel ook lid zijn van het WBP.


Het gaat SpitZ dus om:
  • Directe onderlinge contacten
  • Belangenbehartiging op het niveau van Zanddonk zoals (verkeers-)veiligheid, infrastructuur, netheid enz, al dan niet door middel van collectiviteit
  • Goed overleg met gemeente, brandweer, politie enz.
  • Onderlinge betrokkenheid en gezelligheid


SpitZ heeft een actief bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Er worden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarbij de laatste ontwikkelingen op allerlei gebied worden uitgewisseld en waarbij er naar gestreefd wordt om een onderwerp te (laten) presenteren dat ons allen aanbelangt. De contributie (€150,- per jaar) is bescheiden, we zouden immers graag iedereen lid willen laten zijn van SpitZ.


Nu beschikbaar

subsidie voor inbraakbeveiliging kleine bedrijven (<10 pers)

klik hier voor meer info
of bel Kees Kelder van Klictet


KVO
Copyright © 2022   -   SpitZ Waalwijk   -